Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2021/225

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ulkoministeriö

Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Arto Haapea, Lähetystöneuvos p.029 5350416
Asia
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 98/2021 vp; EV 140/2021 vp)
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen