Sopimuksen hyväksyminen UM/2021/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ulkoministeriö

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen hyväksyminen.

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Anu Vuori-Kiikeri, p. 029 5350141

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.