Valtuuskunnan asettaminen UM/2021/215

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisen valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuoden 2025 rajankäyntiä ja rajanhoitosopimusta (SopS 56/2007) varten.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Maria Guseff, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351158
Asia
Rajankäyntivaltuuskunnan puheenjohtajana toimisi pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitokselta. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimisi raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa Rajavartiolaitokselta. Rajankäyntivaltuuskunnan jäseninä toimisivat johtaja Juha Vilhomaa ja kartastopäällikkö Jyrki Lämsä Maanmittauslaitokselta. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuoden 2025 rajankäyntiä ja rajanhoitosopimusta varten ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio