Valtuuskunnan asettaminen UM/2021/215

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisen valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuoden 2025 rajankäyntiä ja rajanhoitosopimusta (SopS 56/2007) varten.

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. +358 295 351 158

Asia

Rajankäyntivaltuuskunnan puheenjohtajana toimisi pääjohtaja Arvo Kokkonen Maanmittauslaitokselta. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimisi raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Matti Sarasmaa Rajavartiolaitokselta. Rajankäyntivaltuuskunnan jäseninä toimisivat johtaja Juha Vilhomaa ja kartastopäällikkö Jyrki Lämsä Maanmittauslaitokselta. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuoden 2025 rajankäyntiä ja rajanhoitosopimusta varten ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.