Valtion varallisuuden luovuttaminen UM/2021/218

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta Johnson & Johnsonin COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattori Belgian välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Titta Maja, Ulkoasiainneuvos p.029 5350017
Asia

Päätöksellä valtioneuvosto oikeuttaisi ulkoministeriön luovuttamaan vastikkeetta Johnson & Johnsonin COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattori Belgian välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin 12,6 miljoonan (12 600 000) euron arvosta. Suomi on sitoutunut EU:n rokotehankintastrategiaan ja osallistunut EU:n rokoteyhteistyön puitteissa rokotteiden ennakko-ostosopimuksiin. Suomi saa sopimusten kautta enemmän rokotteita kuin mitä tarvitaan koko väestön rokottamiseen. Sopimukset ovat sitovia ostovelvoitesopimuksia, joten mikäli rokotteita ei luovutettaisi, osa maksetuista rokotteista jäisi kokonaan käyttämättä. Näin ollen Suomen on tarkoitus lahjoittaa sen käyttämättömäksi jääviä Johnson & Johnsonin COVID-19-rokotteita Gavin hallinnoimaan COVAX AMC–rokoteyhteistyömekanismiin 12,6 miljoonan euron arvosta. Kyseiset rokotteet ohjautuisivat COVAX AMC:n edellyttämällä tavalla lahjoituksiin suoraan valmistajalta eivätkä ne saavu missään vaiheessa Suomeen. COVID-19-rokotteiden lahjoittaminen ei hidasta rokotustahtia Suomessa. Näiden rokotteiden lahjoitusten aloitus tulee ajankohtaiseksi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Rokotteiden lahjoittaminen on osa EU:n rokotesolidaarisuutta Team Europe -aloitteen puitteissa. Käytännössä rokotelahjoitusten koordinointi COVAX AMC:lle tapahtuu ennakkoon sovitun EU:n jäsenvaltiokoordinaattorin kautta. Johnson & Johnsonin rokotteiden osalta koordinaattori on Belgia. Suomi on sitoutunut yhdessä muiden EU-jäsenmaiden ja komission kanssa vahvasti solidaarisuuteen koronapandemian hoidossa tarvittavien lääkkeiden, rokotteiden ja diagnostiikan jakamiseksi yhdenvertaisesti. Suomi kannattaa ensisijaisesti COVAX-rokoteyhteistyömekanismin hyödyntämistä rokotteiden lahjoittamiseksi. Mitä hitaammin rokotusohjelmat toteutuvat kaikissa maissa, sitä enemmän viruksen on mahdollista muuntautua ja kehittää vastustuskykyä COVID-19-rokotteita vastaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa ulkoministeriölle suostumuksen luovuttaa vastikkeetta Johnson & Johnsonin COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattori Belgian välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC-mekanismiin liitteenä olevan mukaisesti
Vaikutukset
Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ulkoministeriö kohdentaisi tarkoitukseen vuoden 2021 talousarvion momentilta 24.30.66. (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdan 24.30.66.4 (maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö) sitomattomasta määrärahasta 12,6 miljoonaa (12 600 000) euroa rokotelahjoituksiin Gavin hallinnoimaan COVAX AMC -mekanismiin. Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion, johon sisältyi rokotteiden lahjoittaminen Gaville COVAX AMC -mekanismiin ja määrärahan siirto STM:n momentilta UM:n momentille 24.30.66 (HE 209/2021 vp; EK 44/2021 vp). COVID-19-rokotteiden konkreettinen lahjoittaminen edellyttää vielä erillistä päätöstä ulkoministeriössä. Ulkoministeriö maksaa rokotteet suoraan rokotevalmistajille osana Suomen EU-rokotehankintoja, ja lahjoittaa maksetut rokotteet Gaville COVAX AMC -mekanismiin. Koska Suomen valtio on sitoutunut maksamaan hankittavat rokotteet joka tapauksessa, järjestelyn kustannusvaikutus valtiolle on neutraali tai lähes neutraali.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen