Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2021/199

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi 2030

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Periaatepäätöksellä päivitetään vuodesta 2010 voimassa ollut valtion kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategian lähtökohtana on valtion kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, kestävällä ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Valtion kokonaisedulla tarkoitetaan taloudellisten vaikutusten lisäksi sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, huomioiden kulttuuriperintö, kokonaisturvallisuus, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Valtion kiinteistövarallisuus luokitellaan valtion omistajapolitiikassa strategisiin omistuksiin, käyttökiinteistöihin ja luovutettaviin kiinteistöihin. Kiinteistövarallisuutta hallinnoivat pääasiassa Senaatti-konserni (rakennusomaisuus), Metsähallitus (maa- ja vesialueet), Väylävirasto (valtion liikenneväylät) ja ulkoministeriö (valtion ulkomailla sijaitsevat kiinteistöt). Valtion kiinteistövarallisuuden keskittämistä näille organisaatioille jatketaan sen ollessa tarkoituksenmukaista ja valtion kokonaisetua toteuttavaa. Valtiolle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan noudattaen avoimia ja syrjimättömiä menettelyjä ja valtion kokonaisedun mukaisesti. Ennen omaisuuden luovuttamista sen kehittämismahdollisuudet selvitetään. Valtio hankkii omistukseensa kiinteistöjä hyvin harkiten. Valtion kiinteistöomistuksia koskevien tietojen kattavuutta ja oikeellisuutta perusrekistereissä kehitetään edelleen. Valtion toimii edelläkävijänä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Valtion kiinteistötoimijoiden tulee selvittää oma ilmastokuormituksensa ja asettaa konkreettiset tavoitteet hiilijalanjälkensä vähentämiseksi tukemaan kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtion kiinteistöstrategiaksi 2030
Vaikutukset
Periaatepäätöksellä varmistetaan, että kiinteistöstrategian päivitettyihin tavoitteisiin sitoudutaan sekä ryhdytään konkreettisiin kehittämistoimiin. Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Tavoitteena on asettaa yhteistyöhanke kartoittamaan valtion omistamia kiinteistöjä, jotka on katsottu kulttuurihistoriallisten arvojen tai kokonaisturvallisuuden kannalta strategisiksi, mutta joiden käyttö on vähäistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen