Valtioneuvoston selonteko YM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston selonteko asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta vuosiksi 2021-2028

VNS 12/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Tommi Laanti, Asuntoneuvos p.+35 8295250146
Asia
Selontekona eduskunnalle annettavassa asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa asetetaan valtion asuntopolitiikalle tavoitteita ja linjataan niiden toteuttamisessa noudatettavista periaatteista seuraavalle kahdeksalle vuodelle. Lisäksi selonteossa linjataan asuntopolitiikan suuntaa tukevista toimista. Kehittämisohjelma valmisteltiin eduskunnan kirjelmän (EK 26/2018 vp; O 61/2016 vp) ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman toimeksiannosta. Ohjelma pohjautuu asuntopolitiikasta vastaavista ministeriöistä ja virastoista kootun virkamiestyöryhmän työhön, jota ohjasi parlamentaarinen seurantaryhmä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta vuosiksi 2021-2028
Vaikutukset
Asuntopoliittisella kehittämisohjelmalla parannetaan asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Ehdotetut toimenpiteet valmistellaan erikseen ja niiden budjettivaikutuksista päätetään valtion talousarviossa ja valtiontalouden menokehyksen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen