Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Anna Leppäkoski, Neuvotteleva virkamies p.029 5250206
Asia
Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt julkisen hakumenettelyn jälkeen 25.6.2020 tekemällään päätöksellä valtiotieteiden maisteri Riikka Lamminmäen ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.7.2020-30.11.2021, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. Tämän jälkeen valtioneuvosto on 25.11.2021 tekemällään päätöksellä nimittänyt ympäristöministeriön Lamminmäen viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.12.2021-31.12.201, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt Jussi Salmelle virkavapautta määräaikaisen virkasuhteen hoitamisen ajalle 1.1.2022-30.4.2022. Riikka Lamminmäen määräaikaista virkasuhdetta esitetään jatkettavaksi vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Riikka Lamminmäen ajalle 1.1.2022 - 30.4.2022, kuitenkin enintään Jussi Salmen virkavapauden keston ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen