Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2021/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Leppäkoski, p. 029 5250206

Asia

Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt julkisen hakumenettelyn jälkeen 25.6.2020 tekemällään päätöksellä valtiotieteiden maisteri Riikka Lamminmäen ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.7.2020-30.11.2021, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. Tämän jälkeen valtioneuvosto on 25.11.2021 tekemällään päätöksellä nimittänyt ympäristöministeriön Lamminmäen viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.12.2021-31.12.201, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt Jussi Salmelle virkavapautta määräaikaisen virkasuhteen hoitamisen ajalle 1.1.2022-30.4.2022. Riikka Lamminmäen määräaikaista virkasuhdetta esitetään jatkettavaksi vastaavaksi ajaksi.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Riikka Lamminmäen ajalle 1.1.2022 - 30.4.2022, kuitenkin enintään Jussi Salmen virkavapauden keston ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.