Viran täyttäminen OKM/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jari Rutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330011
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan kasvatustieteen tohtori Erja Vitikan 1.1.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.