Valtioneuvoston asetus OKM/2021/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Cecilia Magnusson, Hallitussihteeri p.+35 8295330358
Asia
Asetusehdotuksella ehdotetaan muutettavan määräaikaisesti ajalla 1.1.2022 – 31.12.2024 asetuksen 19 §:ää siten, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa otetaan korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia eikä sillä arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koulutuksen järjestäjille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen