Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2021 vp; EV 179/2021 vp)

HE 155/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Henna Närhi, p. +35 8295330006

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.