Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 144/2021 vp; EV 211/2021 vp)

HE 144/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen