Viran täyttäminen OM/2021/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utter ajalle 1.1.-31.12.2022

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utterin ajalle 1.1.-31.12.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 29.11.2021 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.