Viran täyttäminen OM/2021/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utter ajalle 1.1.-31.12.2022

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utterin ajalle 1.1.-31.12.2022.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 29.11.2021 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.