Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (HE 176/2021 vp; EV 190/2021 vp)

HE 176/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta sekä lain ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen