Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 189/2021 vp; EV 191/2021 vp)

HE 189/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Paula Laakso, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530370
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen