Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 175/2021 vp; EV 189/2021 vp)

HE 175/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen