Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 156/2021 vp; EV 204/2021 vp)

HE 156/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 029 5162162

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.