Neuvottelukunnan asettaminen VM/2021/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen, p. +358 295 530 326

Asia

Kokoonpano: Puheenjohtaja: valtioneuvoston controller Jaana Kuusisto, valtiovarain controller -toiminto Varapuheenjohtaja: valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarain controller -toiminto Jäsenet ja varajäsenet: yksikön päällikkö Meri-Tuulia Pitkänen, valtioneuvoston kanslia varajäsenenä erityisasiantuntija Antti En, valtioneuvoston kanslia talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoministeriö varajäsenenä hallintojohtaja Pirjo Tulokas, ulkoministeriö tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen, oikeusministeriö johdon asiantuntija Maija Säkäjärvi, oikeusministeriö turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti, sisäministeriö varajäsenenä talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, sisäministeriö talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Elina Saarimaa, puolustusministeriö budjettineuvos Juha Halonen, valtiovarainministeriö varajäsenenä talouspäällikkö Jan Holmberg, valtiovarainministeriö neuvotteleva virkamies Heli Iirola, valtiovarainministeriö neuvotteleva virkamies Toni Tiala, valtiovarainministeriö tarkastusneuvos Sari Korpimies, opetus- ja kulttuuriministeriö varajäsenenä talousjohtaja Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Tuija Laukkanen, maa- ja metsätalousministeriö yksikön johtaja, hallitusneuvos Pasi Ovaska, liikenne- ja viestintäministeriö varajäsenenä ylitarkastaja Pirjo Karttunen, liikenne- ja viestintäministeriö johtava asiantuntija Ville Autero, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä talouspäällikkö Taina Vähimaa, työ- ja elinkeinoministeriö talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsenenä tarkastuspäällikkö Niina Sipiläinen, sosiaali-ja terveysministeriö talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö varajäsenenä tarkastusneuvos Jorma Partanen, ympäristöministeriö apulaisjohtaja Väinö Viherkoski, valtiontalouden tarkastusvirasto varajäsenenä johtaja Riitta-Liisa Heikkilä, valtiontalouden tarkastusvirasto apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, Valtiokonttori varajäsenenä apulaisjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi, Kansaneläkelaitos varajäsenenä johtava analyytikko Johanna Aarnio, Kansaneläkelaitos tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö / Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) varajäsenenä johtava erityisasiantuntija, VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto / Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.