Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2021 vp; EV 197/2021 vp)

HE 188/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leena Aine, p. +35 8295530032

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta, lain arvonlisäverolain 73 d §:n muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.