Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 201/2021 vp; EV 173/2021 vp)

HE 201/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen