Hankintapäätös PLM/2021/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2021 12.10

Puolustusministeriö

HX-hävittäjäjärjestelmän hankinta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jukka Juusti, p. 160 88101

Asia

Esitetään, että valtioneuvosto päättää Puolustusvoimien hävittäjäjärjestelmän hankinnasta sekä valtuuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan seuraavat hankintasopimukset (Letter of Offer and Acceptance, LOA) Yhdysvaltojen hallinnon kanssa:

 

a) F-35A monitoimihävittäjien hankintasopimus: Letter of Offer and Acceptance FI-D-SAB & FI-P-QAI

b) AMRAAM-ohjusten hankintasopimus: Letter of Offer and Acceptance FI-D-YAK

c) Sidewinder-ohjusten hankintasopimus: Letter of Offer and Acceptance FI-P-AAS

 

sekä puolustusministeriön allekirjoittamaan teollisen yhteistyön sopimuksen Lockheed Martinin sekä Pratt & Whitneyn (Yhdysvallat) kanssa.

 

Hankinta sisältää 64 kappaletta F-35A monitoimihävittäjiä, aseita, järjestelmään liittyviä ohjelmistoja, tarvikkeita ja palveluja, käyttöönottoon liittyvän koulutuksen sekä järjestelmän kunnossa- ja ylläpidon vuosina 2025-2030 mukaan lukien varaosapalvelut.

 

Hankintojen indeksisidonnainen enimmäishinta on yhteensä 10 167 764 754,18 dollaria eli 8 378 184 537,06 euroa (alv 0 %) laskettuna lopullisen tarjouspyynnön päivämäärän 29.1.2021 muuntokurssilla 1 euro = 1,21360 Yhdysvaltain dollaria sekä arvonlisävero 2 010 764 288,89 euroa (alv 24 %). Solmittavien sopimusten toimitukset ajoittuvat vuosille 2022 – 2030. F-35A monitoimihävittäjien toimitukset ajoittuvat vuosille 2025-2030.

 

Päätös voidaan tehdä edellyttäen, että asia on päätetty siirtää ratkaistavaksi valtioneuvoston yleisistunnossa.

 

Istuntotapahtumat 

Ministerit Andersson ja Sarkkinen jättivät seuraavan lausuman:


”Hankintapäätöksen yhteydessä edellytetään, että tehdään tarvittavat toimet, jotta voidaan varmistua siitä, että hankkeen elinkaarikustannukset eivät ylity tai että mahdolliset ylitykset voidaan kattaa täysimääräisesti puolustusministeriön budjetin pääluokan sisältä.”
 

Esitys

Valtioneuvosto - päättää F-35A hävittäjäjärjestelmän hankinnasta, - valtuuttaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen toteuttamaan hankinnan Yhdysvaltojen hallinnolta, allekirjoittamaan enimmäishintaiset hankintasopimukset FI-D-SAB & FI-P-QAI, FI-D-YAK ja FI-P-AAS ja maksamaan hankintahinnan korottomina ja vakuudettomina ennakkomaksuina, - valtuuttaa puolustusministeriön allekirjoittamaan teollisen yhteistyön velvoitetta koskevan sopimuksen Lockheed Martinin sekä Pratt & Whitney kanssa, - valtuuttaa puolustusministeriön tai tämän edelleen valtuuttamana Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen hyväksymään edellä mainittuihin sopimuksiin tehtävät sopimusmuutokset

Vaikutukset

Nyt tehtävä hankintapäätös on vuoden 2021 hyväksytyn talousarvion momentin 27.10.19 (Monitoimihävittäjien hankinta) rahoituksen mukainen. Hankintojen rahoitus 8 378 184 537,06 euroa sisältyy vuoden 2021 talousarvion momentille 27.10.19 sisältyvään tilausvaltuuteen. Vuoden 2021 talousarvion mukaan valtiolle aiheutuvat menot saavat olla lopullisen tarjouspyynnön lähettämisajankohdan hintatasolla enintään 9,4 mrd. euroa lisättynä valuutta- ja kustannustasomuutoksilla. Indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat menot budjetoidaan erikseen momentille 27.10.19. Hankintasopimusten mukaiset indeksimenot ovat yhteensä 1 365 694 817,75 euroa. Arvonlisäverot yhteensä 2 010 764 288,89 euroa budjetoidaan erikseen momentille 27.01.29 (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot). Mahdolliset myöhemmin tehtävät tilausvaltuuden ja siirtomäärärahan väliset muutokset toteutetaan momentille 27.10.19 myönnetyn rahoituksen sisällä. Teollisen yhteistyön työllistävä vaikutus kotimaassa arvioidaan olevan noin 6.000 henkilötyövuotta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.