Talousarvion hyväksyminen TEM/2021/220

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mirjami Tanner, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047167
Asia
Ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministeriö saa vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston (rahasto) talousarvion vuodelle 2022 liitteenä olevan rahaston ehdotuksen mukaisesti. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain (990/1987) perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttaa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2022 olisivat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 2 435 938 euroa. Hallintokuluissa on arvioitu huomattavaa nousua vuoden 2021 talousarvioon nähden. Nousua aiheuttavat varainhoitopalkkio, raportointipalvelut, finanssivalvonnan maksut, sekä korvaus työ- ja elinkeinoministeriölle toimintamenoista. Varautumisrahaston tase tilikauden 2020 päättyessä oli noin 2 644 miljoonaa euroa ja tilikauden tuottojäämä noin 14,2 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta