Valtioneuvoston asetus STM/2021/283

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Valtioneuvoston asetuksella on säädetty, että EU:n koronatodistuksen käytöllä ei epidemian leviämisalueilla voi vapautua viranomaisten tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n nojalla määräämistä rajoituksista. Koska Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit ovat uusimman tiedon mukaan epidemian leviämisaluetta, mainitut alueet lisättäisiin asetuksen soveltamisalaan. Asetus on tarkoitettu olemaan voimassa 1.1.-20.1.2022.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen yleisötilaisuuksia ja tilojen käyttöä koskevien viranomaispäätösten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Yleisötilaisuuksia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia on erisisältöisinä määrätty myös mainitulla alueilla, mutta tartuntatautilain 58 i §:n mukaan niistä on voinut vapautua edellyttämällä koronatodistuksen käyttöä. Kun ehdotuksen mukaan rajoituksista ei enää voisi vapautua, ehdotuksen erityisenä tavoitteena on turvata terveydenhuoltojärjestelmän yleinen kantokyky alueilla. Muutoksella on mainituilla alueilla suuria negatiivisia talousvaikutuksia sen mukaisesti, millaisia rajoituksia viranomaiset ovat alueille määränneet.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen