Käyttösuunnitelman vahvistaminen YM/2021/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2022

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Ehdotus sisältää vuoden 2022 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2022 valtion tukemasta asuntotuotannosta pääosa suunnattaisiin edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 950 milj. euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu pitkän korkotuen hankkeita, joiden osuus on 90 prosenttia. Vuokra-asuntotuotannon osuus korkotukilainoista on 73 prosenttia. Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 41 prosentin osuus. Erityisryhmille tarkoitetuille asunnoille kohdennetaan 23 prosentin osuus valtuudesta. Ns. lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 10 prosentin osuus valtuudesta.Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 27 prosenttia (25 % v. 2021) valtuudesta. Osaomistusasuntojen valtuus on 0,26 prosenttia (0,28 % v. 2021) kokonaisvaltuudesta. Asumisoikeuslainoituksen osuuden nousu johtuu perusparannushankkeiden määrän kasvusta. Ns. välimallin lainoille talousarviossa on talousarviossa osoitettu 285 milj. euron takausvaltuus. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 milj. euron takausvaltuus.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen