Viran täyttäminen OM/2022/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Mari Pauliina Hermunen ja käräjätuomari Marjatta Tea Johanna Berg Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Mirko Juhani Vilhelm Pennanen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mari Pauliina Hermusen 1.4.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Marjatta Tea Johanna Bergin 1.4.2022 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mirko Juhani Vilhelm Pennasen 1.2.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.