Viran täyttäminen OM/2022/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Hanne-Maria Kari Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari Sanja Jennina Raunio, määräaikainen käräjätuomari Veera Maaret Snellman-Valtonen, määräaikainen käräjätuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tiina Maria Virtanen, määräaikainen käräjätuomari Heidi Marie Paananen, määräaikainen käräjätuomari, asessori, hovioikeuden esittelijä Matti Juha Einari Pyöriä, määräaikainen käräjätuomari Kalle Matteus Elias Mäenpää, käräjätuomari Anniina Sofia Teronen ja määräaikainen käräjätuomari Maria Benita Rantamäki

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Hanne-Maria Karin 1.2.2022 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sanja Jennina Raunion 1.2.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Veera Maaret Snellman-Valtosen 1.2.2022 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Tiina Maria Virtasen 1.2.2022 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Heidi Marie Paanasen 1.2.2022 lukien, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, asessori, hovioikeuden esittelijän Matti Juha Einari Pyöriän 1.4.2022 lukien, kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Kalle Matteus Elias Mäenpään 1.2.2022 lukien, seitsemänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Anniina Sofia Terosen 1.4.2022 lukien ja kahdeksanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Maria Benita Rantamäen 1.4.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.