Viran täyttäminen OM/2022/7

« Tasavallan presidentin esittely 28.1.2022 15.00

Oikeusministeriö

1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Mari Pauliina Hermunen ja käräjätuomari Marjatta Tea Johanna Berg Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Mirko Juhani Vilhelm Pennanen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mari Pauliina Hermusen 1.4.2022 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Marjatta Tea Johanna Bergin 1.4.2022 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mirko Juhani Vilhelm Pennasen 1.2.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.