Valtion avustusten myöntäminen VNK/2022/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2022 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Heidi Alajoki, Hallitussihteeri p.+35 8295160588
Asia

Valtioneuvoston kanslian pääluokan momentille 23.20.50 Puoluetoiminnan tukeminen on vuoden 2022 talousarvioissa myönnetty 35 635 000 euron määräraha.

 

Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen.

 

Määrärahasta 35 456 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset.

 

Määrärahasta saa käyttää 178 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

 

Momentin määräraha 35 635 000 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.1.-31.12.2022 seuraavasti:

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (40): 7 127 000 euroa

Perussuomalaiset r.p. (39): 6 948 825 euroa

Kansallinen Kokoomus r.p. (38): 6 770 650 euroa

Suomen Keskusta r.p. (31): 5 523 425 euroa

Vihreä Liitto r.p. (20): 3 563 500 euroa

Vasemmistoliitto r.p. (16): 2 850 800 euroa

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 603 575 euroa

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 890 875 euroa

Liike Nyt r.p. (1): 178 175 euroa

Puolueet yhteensä (199): 35 456 825 euroa

 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 178 175 euroa

 

Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2022 aikana.

 

Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.- 31.12.2022 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen