Tehtävän päättyminen UM/2022/10

« Tasavallan presidentin esittely 28.1.2022 15.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

a) Jakartan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jari Sinkarin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.3.2022 b) Pristinan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pia Stjernvallin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 28.2.2022

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Jari Sinkarin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.3.2022 sekä ulkoasiainneuvos Pia Stjernvallin edustuston päällikön tehtävän päättymään 28.2.2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.