Vientiluvan myöntäminen PLM/2022/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2022 15.00

Puolustusministeriö

Jälleenvientiluvan myöntäminen Virolle Ukrainaan

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Raimo Jyväsjärvi, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5140400
Asia
Jälleenvientiluvan perusteella Viro saisi viedä seuraavat tuotteet edelleen Ukrainaan: - 122mm D-30 haupitsit, N/A - Ammuksia, N/A Tuotteiden vastaanottaja on Ukrainan puolustusvoimat. Viro on ilmoittanut, että vietävien tuotteiden kappalemäärät ovat salassa pidettäviä. Kappalemäärät salataan Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Virolle esitetyn jälleenvientiluvan Ukrainaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen