Vientiluvan myöntäminen PLM/2022/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2022 15.00

Puolustusministeriö

Jälleenvientiluvan myöntäminen Virolle Ukrainaan

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, p. 029 5140400

Asia

Jälleenvientiluvan perusteella Viro saisi viedä seuraavat tuotteet edelleen Ukrainaan: - 122mm D-30 haupitsit, N/A - Ammuksia, N/A Tuotteiden vastaanottaja on Ukrainan puolustusvoimat. Viro on ilmoittanut, että vietävien tuotteiden kappalemäärät ovat salassa pidettäviä. Kappalemäärät salataan Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Virolle esitetyn jälleenvientiluvan Ukrainaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.