Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/141

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 137/2021 vp; EV 22/2022 vp)

HE 137/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +358 295 530 294

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.