Viran täyttäminen UM/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Kehityspolitiikan neuvonantaja Anu Saxén (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 19.4.2022 lukien edellyttäen, että valtioneuvoston listalla I esitetty erivapaus on hyväksytty
Esitys
Valtioneuvosto nimittää kehityspolitiikan neuvonantaja Anu Saxénin ulkoasiainneuvoksen virkaan 19.4.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen