Ohjelmat VM/2022/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Laura Vartia, Finanssineuvos p.+35 8295530228
Asia
Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille pääministeri Marinin hallituksen toimenpiteitä, joilla Euroopan kasvustrategian mukaiset kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa huomioidaan talous- ja rahoitusasioiden neuvoston Suomelle vuonna 2019 ja 2020 antamat suositukset ja kuvataan toimia, joilla hallitus vastasi julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, työmarkkinoita, investointeja, kotitalouksien velkaantumista ja rahanpesun torjuntaa koskeviin suosituksiin. Lisäksi ohjelmassa kerrotaan Suomen edistymisestä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanossa ja kuvataan edistystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan aiempien vuosien ohjelmaa.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen kansallisen uudistusohjelman 2022 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen