Ministerien sidonnaisuudet VNK/2022/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)

VN 3/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen