Ministerien sidonnaisuudet VNK/2022/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2022 11.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)

VN 3/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.