Viran täyttäminen OM/2022/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Riikka Hannele Mäki seitsemän vuoden määräajaksi.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Riikka Hannele Mäen ajalle 1.6.2022 – 31.5.2029
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.