Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Ahvenanmaa-strategiasta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150181
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan tehdään Ahvenanmaa-strategia, jossa on konkreettisia ehdotuksia, miten Ahvenanmaa-osaamista vahvistetaan ja kehitetään valtionhallinnossa sekä varmistetaan resurssien riittävyys. Valtioneuvoston Ahvenanmaa-strategian tavoitteena on Ahvenanmaa-osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen valtioneuvostossa, ja lisäksi varmistetaan resurssien riittävyys. Ahvenanmaa-kysymysten yhteensovittamista kehitetään ja varmistetaan toimiva yhteydenpito ruotsin kielellä valtionhallinnon ja maakunnan itsehallinnon välillä. Strategian tarkoituksena on edistää Ahvenanmaa-asioiden sujuvaa, rakentavaa ja tehokasta hoitamista valtioneuvostossa. Valtioneuvosto huolehtii hyvistä suhteista Ahvenanmaahan, toimivasta viestinnästä ja hyvästä yhteistyöstä. Strategian yleisenä tavoitteena on Ahvenanmaa-asioiden rakenteiden kehittäminen ja systematisointi valtioneuvostossa. Toimivat yhteydet ja yhteistyö Ahvenanmaan kanssa eivät saa riippua yksittäisistä henkilöistä tai toimenpiteistä. Ahvenanmaa-asiat ovat yhteinen ja jaettu vastuu. Jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä edistetään. Ministeriöitä ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen virkamiehiä on kuultu strategian valmistelun aikana. Strategian toimeenpanosta vastaa koko valtioneuvosto yhdessä. Ministeriöiden Ahvenanmaa-yhdyshenkilöiden verkostolla on erityinen vastuu seurata strategian toimeenpanoa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtioneuvoston Ahvenanmaa-strategiasta
Vaikutukset
Strategian tavoitteena on edistää Ahvenanmaa-asioiden sujuvaa, rakentavaa ja tehokasta hoitamista valtioneuvostossa Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti. Mahdollisia rahoitustarpeita käsitellään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioiden valmistelun yhteydessä sovittaen ne yhteen muiden julkisen talouden menotarpeiden kanssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen