Suomen ehdokkaan nimeäminen TEM/2022/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 33 §:n mukaan valtioneuvosto nimittää suomalaiset jäsenet Interreg-asetuksen (EU) 2021/1059 28 artiklassa tarkoitettuihin seurantakomiteoihin. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää seurantakomiteoiden suomalaisten jäsenten vaihdoksista. Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelman seurantakomitean suomalaisiksi jäseniksi ja varajäseneksi (suluissa) ehdotetaan: Tuulia Väliheikki, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinonimisteriö (Helinä Yli-Knuutila, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö) Heikki Ojala, aluekehityspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto (Hanna Honkamäkilä, kansainvälisten asioiden päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
Esitys
Valtioneuvosto päättää Suomen edustajien nimeämisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio