Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 VN 63/2022

Istunnon ajankohta 22.6.2022 09.45 | Paikka: Helsinki

22.6.2022 11.08 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Sanna Montin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488314

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Linda Viitala, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488299

Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530031

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Erkki Papunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530167

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Outi Slant, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342094

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2022-31.6.2024


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.