Viran täyttäminen UM/2022/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Saija Nurminen, Lähetystöneuvos p.029 5350202
Asia
a) Lähetystöneuvos Nicola Lindertz (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien b) Lähetystöneuvos Theresa Zitting (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Nicola Lindertzin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien sekä lähetystöneuvos Theresa Zittingin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen