Valtioneuvoston kirjelmä UM/2022/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

U 52/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pasi-Heikki Vaaranmaa, Lähetystöneuvos p.029 5351700
Asia
EU:n ja Uuden-Seelannin välisissä vapaakauppaneuvotteluissa ovat etenemässä loppuvaiheeseen. Kyseessä on Euroopan unionille tyypiltään suhteellisen tavanomainen, kattavasti kauppaa käsittelevä vapaakauppasopimus, joka sisältää kuitenkin moderneimmat velvoitteet vapaakauppasopimuksen sisällön osalta. Sopimuksen tarkoituksena on vapauttaa kauppaa ja luoda sääntöjä tavaroiden, palveluiden, investointien, julkisten hankintojen, teollis- ja tekijänoikeuksien suhteen. Sopimus sisältäisi kattavia määräyksiä kestävän kehityksen (eli ympäristön ja työelämän normien) osalta sekä laajasti soveltuvan, sitovan riitojenratkaisumekanismin. Sopimus pohjautuisi Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) velvoitteille ja menisi niitä pidemmälle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Euroopan komission teettämän vaikutusarvion mukaan kunnianhimoinen sopimus EU:n ja Uuden-Seelannin välillä voisi kasvattaa EU:n vientiä Uuteen-Seelantiin 31,7% verrattuna tilanteeseen ilman vapaakauppasopimusta. EU-bruttokansantuotteen kasvu olisi marginaalista. Vastaavasti Uuden-Seelannin vienti EU:hun kasvaisi arvion mukaan 23,4 % ja kasvu bruttokansantuotteessa olisi noin 0,5 %. Vuonna 2021 Suomen tavaravienti Uuteen-Seelantiin oli 76 miljoonaa euroa ja tuonti 31 miljoonaa euroa. Suomen palveluvienti oli 57 miljoonaa euroa ja tuonti 42 miljoonaa euroa vuonna 2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen