Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta (HE 42/2022 vp; EV 67/2022 vp)

HE 42/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen