Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2022/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Oikeusministeriö

Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.8.2022-31.7.2025 ja 1.1.2023-31.12.2025 sekä lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kirta Heine, Hallitusneuvos p.029 5150214
Asia
Toimikaudeksi 1.8.2022-31.7.2025 ovat valvontalautakunnan asianajajakuntaan kuulumattoman varsinaisen jäsenen tehtävään suostumuksensa antaneet hovioikeudenneuvos Timo Saranpää, hovioikeudenneuvos Tiina Nurmimäki, laamanni Marja Virtanen, käräjätuomari Ahti Kontturi, käräjätuomari Vesa Karttunen, käräjätuomari Antti Tapanila, käräjätuomari Veronica Dalenius, ma. käräjätuomari Kirsi Huotari, ma. käräjätuomari Gunilla Nyström, käräjätuomari Salla Vaahtera ja ma. markkinaoikeustuomari Jari Tiainen. Valvontalautakunnan jäseneksi kaudeksi 1.1.2020-31.12.2022 nimitetty luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jannika Enegren on pyytänyt eroa tehtävästä. Suostumuksensa varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtävään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.7.-31.12.2022 sekä toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025 ovat antaneet seuraavat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat: apulaisprofessori Mika Launiala, varatuomari Jaakko Tapala, varatuomari Auli Nuotio ja varatuomari Heikki Leivonen.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi hovioikeudenneuvos Timo Saranpään ja varajäseneksi ma. markkinaoikeustuomari Jari Tiaisen toimikaudeksi 1.8.2022 - 31.7.2025, valtioneuvosto myöntää eron valvontalautakunnan jäsenelle luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jannika Enegrenille 1.7.2022 lukien sekä nimittää samasta päivästä lukien lautakunnan jäseneksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Auli Nuotion jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2022 ja valtioneuvosto nimittää jäseneksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Auli Nuotion ja varajäseneksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Mika Launialan toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio