Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2022 vp; EV 65/2022 vp)

HE 44/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eleonoora Eilittä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047253
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen