Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 46/2022 vp; EV 68/2022 vp)

HE 46/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri p.+35 8295250007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain jätelain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022 ja lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen