Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta (HE 243/2021 vp; EV 44/2022 vp)

HE 243/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen