Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Noora Silmonen, Lakimies, esittelijä p.+35 8295163266
Asia
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi ekonomisti Tytti Naukkarinen. Varajäsenenä jatkaa lakimies Katja Syrjänen. Johtava asiantuntija Anu Tuovinen on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi johtava asiantuntija Elina Sojonen. Varajäsenenä jatkaa lakimies Timo Voutilainen. Neuvotteleva virkamies Tiina Saukko on pyytänyt eroa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä. Jäseniksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantzille työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Tytti Naukkarisen 22 päivästä kesäkuuta 2022 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2026 saakka myöntää eron johtava asiantuntija Anu Tuoviselle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen johtava asiantuntija Elina Sojosen 22 päivästä kesäkuuta 2022 alkaen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2026 saakka myöntää eron neuvotteleva virkamies Tiina Saukolle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan julkisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen varajäsenen tehtävästä 22 päivästä kesäkuuta 2022 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio