Viran täyttäminen MMM/2022/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Jaana Husu-Kallio, Kansliapäällikkö p.029 5162184
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatti Pia Nyblomin 1.10.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.