Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 55/2022 vp; EV 69/2022 vp)

HE 55/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Jenni Nuutinen, Hallitussihteeri p.+35 8295330230
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen