Viran täyttäminen PLM/2022/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) komentaja Olli Rusasen 1.9.2022-31.8.2025 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen