Tehtävään määrääminen PLM/2022/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Puolustusministeriö

Vaihdoksia puolustusasiamiesten ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävissä vuonna 2022

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442
Asia

a) eversti Juha Petteri Seppälälle puolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvaltoihin ja Kanadaan annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja eversti Juha Tapio Helteen määrääminen puolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. b) eversti Vilho Pekka Turuselle puolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2022 lukien asemapaikkana Moskova ja everstiluutnantti Kari Tapio Ahon määrääminen puolustusasiamieheksi Venäjälle ja Valko-Venäjälle 1.8.2022 lukien asemapaikkana Moskova c) everstiluutnantti Juha Pekka Mäkelälle puolustusasiamiehen tehtävään Turkissa, Libanonissa ja Georgiassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2022 lukien asemapaikkana Ankara ja everstiluutnantti Harri Veli Henrik Paldaniuksen määrääminen puolustusasiamieheksi Turkkiin, Libanoniin ja Georgiaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Ankara d) insinöörieverstiluutnantti Harri Antero Korhoselle apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja insinöörieverstiluutnantti Markus Sakari Mecklinin määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Petteri Seppälälle puolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvaltoihin ja Kanadaan annetut määräykset 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja määrää eversti Juha Tapio Helteen puolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. peruuttaa eversti Vilho Pekka Turuselle puolustusasiamiehen tehtävään Venäjälle ja Valko-Venäjälle annetut määräykset 1.8.2022 lukien asemapaikkana Moskova ja määrää everstiluutnantti Kari Tapio Ahon puolustusasiamieheksi Venäjälle ja Valko-Venäjälle 1.8.2022 lukien asemapaikkana Moskova peruuttaa everstiluutnantti Juha Pekka Mäkelälle puolustusasiamiehen tehtävään Turkkiin, Libanoniin ja Georgiaan annetut määräykset 1.8.2022 lukien asemapaikkana Ankara ja määrää everstiluutnantti Harri Veli Henrik Paldaniuksen puolustusasiamieheksi Turkkiin, Libanoniin ja Georgiaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Ankara peruuttaa insinöörieverstiluutnantti Harri Antero Korhoselle apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvaltoihin ja Kanadaan annetut määräykset 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja määrää insinöörieverstiluutnantti Markus Sakari Mecklinin apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2022 lukien asemapaikkana Washington D.C.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen