Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen PLM/2022/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Puolustusministeriö

Muutos 2 Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sabina Mansurow, Hallitussihteeri p.029 5140171
Asia
Resurssipoliittisen osaston ylijohtaja Raimo Jyväsjärvelle tai hänen estyneenä ollessaan materiaaliyksikön johtaja Tarja Jaakkolalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehtävä muutos 2 Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa resurssipoliittisen osaston ylijohtaja Raimo Jyväsjärven tai hänen estyneenä ollessaan materiaaliyksikön johtaja Tarja Jaakkolan allekirjoittamaan Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen muutoksen 2 Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen